Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik giver SmartBudget ApS ("SmartBudget", "vi", "os") de oplysninger, der kræves i henhold til forordning (EU) 2016/679 ("GDPR") om vores behandling af personoplysninger om kunder, leverandører, virksomhedspartnere og andre eksterne personer, bortset fra kandidater til stillinger hos SmartBudget.

1. Dataansvarlig

Dataansvarlig for databehandlingen er:

SmartBudget ApS – som er et registreret binavn til GoSimplo ApS

CVR number: 41221208

Slotsgade 52E

3400 Hillerød

Email: hallo@smart-budget.dk

2. Vores brug af dine personlige oplysninger

Vi kan behandle personoplysninger om dig med følgende formål:

1) Indgåelse eller opfyldelse af en aftale

2) Generel drift og administration

3) Drift af vores hjemmeside

Hver af behandlingsaktiviteterne er beskrevet mere detaljeret i afsnittene nedenfor.

2.1 Indgåelse eller opfyldelse af en aftale

Når du eller den organisation, du repræsenterer, indgår en kontrakt med SmartBudget, herunder en kontrakt om brug af de tjenester, vi tilbyder, kan vi behandle følgende kategorier af oplysninger om dig:

• Navn og stilling

• Din arbejdsadresse, e-mail og telefonnummer

• Korrespondance og købshistorik

• Fakturaer og betalingsoplysninger

Formålet med denne behandling er at etablere og administrere dit forhold til os som kunde, sælger eller forretningspartner.

Retsgrundlaget for behandlingen er:

• GDPR artikel 6(1)(b), da behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt med dig eller den organisation, du repræsenterer.

• GDPR artikel 6(1)(b), da behandlingen er nødvendig for, at vi kan overholde juridiske forpligtelser, som vi er underlagt, primært den danske bogførings- og regnskabslov.

• GDPR artikel 6(1)(f), da behandlingen er nødvendig for, at vi kan opfylde vores legitime interesse i at administrere vores forhold til dig.

Vi opbevarer oplysninger om transaktioner i fem år fra udgangen af det år, transaktionen er relateret til, i overensstemmelse med kravene i bogførings- og regnskabsloven. Stamdata (navn og kontaktoplysninger) opbevares i fem år fra udgangen af året for den seneste transaktion med dig.

Vi kan dog opbevare oplysninger i en længere periode, hvis dette er nødvendigt for at vi kan overholde en juridisk forpligtelse eller for at etablere, udøve eller forsvare et retskrav.

2.2 Generel drift og administration

Hvis vi interagerer med dig vedr. andre formål end en kontrakt som beskrevet i afsnit 2.1 ovenfor, eller i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, som beskrevet nedenfor i afsnit 2.3, kan vi behandle personoplysninger om dig med det formål at understøtte forholdet og kommunikation med dig, samt at sikre en effektiv drift af vores virksomhed. Til disse formål kan vi behandle følgende kategorier af personlige oplysninger:

• Navn og kontaktoplysninger (medmindre du kontakter os som privatperson, vil kontaktoplysningerne være dine arbejdskontaktoplysninger)

• Korrespondance og købshistorik samt andre oplysninger, der er relevante for vores forhold

Retsgrundlaget for vores behandling er – afhængigt af arten af vores forhold til dig – enten:

• GDPR artikel 6(1)(b), da behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt med dig eller den organisation, du repræsenterer, eller

• GDPR artikel 6(1)(f), da behandlingen er nødvendig for, at vi kan opfylde vores legitime interesse i at administrere vores forhold til dig.

Hvor vores behandling af oplysninger om dig involverer finansielle transaktioner, vil vi – som hovedregel – opbevare oplysninger om de enkelte transaktioner i fem år fra udgangen af det år, den enkelte transaktion vedrører i henhold til bogførings- og regnskabsloven. Stamdata (navn og kontaktoplysninger) opbevares i fem år fra udgangen af året for den seneste transaktion med dig.

Hvis du kommunikerer med os af andre årsager, vil vi – som hovedregel – opbevare oplysningerne i to år fra udgangen af det år, vores seneste kommunikation er sket.

Vi kan dog opbevare oplysninger i en længere periode, hvis dette er nødvendigt for at vi kan overholde en juridisk forpligtelse eller for at etablere, udøve eller forsvare et retskrav.

2.3 Drift af vores hjemmeside

I forbindelse med drift og optimering af vores hjemmeside kan vi indsamle følgende kategorier af personoplysninger:

• Oplysninger om din enhed og browser, herunder i nogle situationer din IP-adresse, browsertype og andre oplysninger om din hardware og software.

• Oplysninger om din navigation på og mellem vores hjemmesider, samt de ressourcer, du tilgår.

• Identifikationsnummeret på din mobilenhed.

• Dine præferencer (f.eks. sprog- og cookieindstillinger).

• Andre oplysninger indsamlet gennem cookies og lignende sporingsteknologier.

Retsgrundlaget for denne behandling er GDPR artikel 6(1)(f), da behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at forstå, hvordan vores hjemmeside bruges med det formål løbende at levere en velfungerende og relevant hjemmeside, samt at opnå forståelse for vores kunders behov, så vi kan sikre os, at vores markedsføringsindsats er målrettet og relevant for modtagerne.

Opbevaringsperioden afhænger af det specifikke formål med den enkelte cookie og de oplysninger, der gemmes.

Oplysninger kan eksporteres og opbevares i længere tid end angivet for de enkelte cookies, hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en juridisk forpligtelse, eller for at etablere, udøve eller forsvare et retskrav.

3. Databehandlere og videregivelse

Vi kan dele dine oplysninger med leverandører (databehandlere), der understøtter vores forretning, for eksempel leverandører involveret i driften af vores it-systemer.

4. Dine rettigheder som registreret

Som registreret har du følgende rettigheder:

• Ret til at anmode om indsigt i eller berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, vi behandler om dig.

• Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen og til at få behandlingen begrænset.

• Især har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger bruges til direkte markedsføringsformål.

• Hvor behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække et sådant samtykke tilbage. Tilbagetrækning af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen indtil det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage.

• Ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format (dataportabilitet).

• Ret til at indgive en klage til en datatilsynsmyndighed, for eksempel Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at betingelser eller begrænsninger kan gælde for disse rettigheder. Derfor er vi muligvis ikke forpligtet til at imødekomme nogen anmodning fra dig om at udøve dine rettigheder.

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os, jfr. kontaktoplysninger i afsnit 1.

5. Opdateringer

SmartBudget kan til enhver tid revurdere og opdatere denne privatlivspolitik.